REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ W KLUBIE 

 

1). Klub organizuje przyjęcia dla dzieci od 3 lat, młodzieży oraz dorosłych.

 

2). Podczas imprezy klub jest na wyłączność organizatora imprezy i zaproszonych

przez niego Gości.

 

3). Organizatorem imprezy jest osoba pełnoletnia zamawiająca imprezę

oraz wpłacająca kwotę rezerwacji.

 

4). Rezerwacje terminu imprezy dokonuje się

TYLKO PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM w celu sprawdzenia

dostępnych terminów  i  wprowadzeniu rezerwacji w grafiku imprez 

oraz  należy  dokonać wpłaty kwoty rezerwacyjnej w klubie lub na konto bankowe .

 

5). Wpłata rezerwacji jest równoznaczna

z  AKCEPTACJĄ  Regulaminu Organizacji Imprez w Klubie.

 

6). Istnieje możliwość rezygnacji z organizacji imprezy

oraz zwrotu wpłaconej zaliczki najpóźniej na 14 dni przed ustaloną datą imprezy.

Po tym terminie, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych,

istnieje możliwość jednorazowego przełożenia imprezy na inny termin.

Ponowny termin może być wybrany od poniedziałku do czwartku

maksymalnie do dwóch tygodni od terminu pierwszej rezerwacji.

W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie wpłata kwoty rezerwacji

nie podlega zwrotowi.

 

7). Klub zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany terminu imprezy

w razie wypadków lub przyczyn losowych niezależnych od Klubu

które uniemożliwiają odbycie się imprezy a Organizator imprezy nie będzie wysuwał

roszczeń z powodu nieodbycia się imprezy w zarezerwowanym terminie.

Zaliczka zostanie przepisana na inny wolny termin.

 

8). Jeżeli zaproszeni goście utrudniają prowadzenie imprezy

lub nie stosują się do zasad zawartych w regulaminie takich jak:

kulturalne, niezagrażające zdrowiu i życiu zachowanie

w stosunku do obsługi klubu i innych uczestników imprezy lub nie reagują na upomnienia

przez obsługę dotyczące zmiany ich zachowania oraz powodują uszkodzenie

mienia klubu to obsługa ma prawo w dowolnym momencie

zakończyć imprezę i nakazać opuszczenie terenu klubu pojedynczej osobie

lub wszystkim osobom przebywającym w klubie.

Organizator mimo wcześniejszego zakończenia imprezy zobowiązany jest

przed opuszczeniem klubu uregulować gotówką całą kwotę za imprezę

wraz z zamówionymi dodatkowymi usługami ew uiscić również kwotę za zniszczenie mienia

i nie będzie w związku z zaistniałą sytuacją wysuwał roszczeń

w stosunku do Klubu 

 

9). Całkowite rozliczenie następuje w dniu imprezy, najpóźniej niezwłocznie

po jej zakończeniu - forma płatności - TYLKO  gotówką.

 

10). Produkty spożywcze mogą być wnoszone na przyjęcie tylko przez organizatora przyjęcia

 (rodzica lub opiekuna jubilata) oraz przedstawicieli Klubu

 

11). Nie ma możliwości wnoszenia własnych

piniat, gwizdków, serpentyn, konfetti, popcornu, sprayów,

( wnoszenie balonów ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu )

 

12). W ramach podstawowej oferty cenowej Klub zapewnia:

wynajęcie klubu w ustalonych godzinach, zabawy prowadzone przez animatorkę,

podanie tortu, miejsce do spożycia posiłków,

zastawę dla dzieci: talerzyki, kubeczki, łyżeczki

(po 1 szt. dla każdego uczestnika imprezy)

oraz miseczki na produkty przyniesione dodatkowo przez Organizatora.


13). Standardowo zabawa trwa 2 godziny zegarowe.

 

14). Impreza rozpoczyna się punktualnie o ustalonej godzinie.

 

 15). Po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem klubu  istnieje możliwość przedłużenia

czasu trwaniaimprezy za dodatkową opłatą (100 zł za każde kolejne pół godziny)

 

16). Organizator przyjęcia otrzymuje 10 minut GRATIS ( dotyczy klubu: Gocław i Ursynów )

a 15 minut ( dotyczy klubu: Bródno, Bemowo, Tarchomin ) przed rozpoczęciem imprezy

oraz 10 minut GRATIS ( dotyczy klubu: Gocław i Ursynów )

a 15 minut ( dotyczy klubu: Bródno, Bemowo, Tarchomin)

na opuszczenie klubu po zakończeniu imprezy.

W przypadku  celowego przedłużenia opuszczania klubu co uniemożliwi obsłudze przygotowanie sali na kolejną zabawę 

może zostać doliczona dodatkowa opłata (30 zł za każde kolejne 10 minut zajęcia klubu).

 

17). Każde  dziecko przebywające w klubie, które uczestniczy w zabawie na bierząco lub dołącza do niej raz na jakiś czas 

jest wliczane w ilość dzieci zaproszonych jako Goście Jubilata ( chyba że jest to niemowle lub małe dziecko przebywające pod stałą opieką rodzica, 

które nie uczestniczy w zabawie ) 

natomiast Rodzice / Opiekunowie zaproszonych dzieci przebywają w klubie bezpłatnie.


Po stronie Organizatora jest zapewnienie dzieciom: tortu, poczęstunku, napoi, serwetek.

Dla Gości dorosłych: poczęstunku, jednorazowych naczyń

( talerzyk, kubeczek do gorących i zimnych napojów, łyżeczka ) oraz mleczka do kawy.

Organizator jest zobowiązany pozostawić

UPRZĄTNIĘTĄ strefę Rodziców / Opiekunów po zakończonej zabawie.

Obsługa Klubu jest odpowiedzialna za porządek w strefie dzieci.

 

18). Organizator przyjęcia jest zobowiązany do pozostania w sali podczas trwania

całej imprezy oraz sprawowania opieki nad uczestnikami przyjęcia.

 

19). Animatorzy prowadzący przyjęcie nie sprawują opieki nad uczestnikami przyjęcia

oraz nie ponoszą za nich odpowiedzialności.

 

20). Organizator przyjęcia ponosi koszty za ewentualne szkody materialne

wyrządzone przez uczestników imprezy.

 

21). Uczestników zabawy obowiązuje

Regulamin Organizacji Imprez w Klubie

dostępny również w każdej sali, w której odbywa się impreza.