W  Klubach  Urodzinowych  Kameleon  jest  również  możliwość  zakupu  zaproszeń  urodzinowych  i  na  imprezy  okazjonalne.
Koszt  zaproszeń  to  1  zł / szt.
Zaproszenia  można  pobrać  w klubie  ( po uprzednim  ustaleniu  terminu  ich  odbioru ).  
Zawsze  można  zwrócić  niewykorzystane  zaproszenia,   ponieważ  opłata  za  nie   jest  rozliczana   w  dniu  imprezy.  
W  dniu  pobrania  zaproszeń   dokonujemy  wpisu  pobranej  ilości  do  rezerwacji  na  Państwa  nazwisko.

Zaproszenia  są  wykonane  w  drukarni,  kolor  4 + 4,  papier  kreda,   składane  do  formatu  DL   

Zaproszenia  posiadają  do  wypełnienia  informacje :  z  jakiej  okazji  i  kogo  zapraszamy,  którego  dnia  i  o której  godzinie  odbędzie się  uroczystość  
oraz  miejsce  na  ewentualne  wpisanie   prośby  o  potwierdzenie  przybycia  na  uroczystość  (  data  potwierdzenia,  kontakt  tel.  do  rodziców / organizatorów ).
Adresy  klubów  oraz  mapki  dojazdu -  z  opcją  zaznaczenia  wybranej  lokalizacji.